چگونگی اجرای احکام ارث زرتشتیان در محاکم اسلامی
42 بازدید
ناشر: مجله تخصصی فقه و تاریخ تمدن شماره3
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی